Ziekte of klachten

AD(H)D
AD(H)D is een aandachtstekortstoornis met of zonder hyperactiviteit.

 

Angststoornis
Angststoornissen is een fysiologische toestand die zich kenmerkt door lichamelijke, cognitieve, emotionele en gedragscomponenten. Angststoornissen kent verschillende gradaties, van mildere vormen (niet op je gemak voelen’, onrust en bezorgdheid) tot extreme vormen van paniek.

 

Astma
Astma is een nog ongeneeslijke chronische ontsteking van de luchtwegen. Mensen met astma kunnen soms moeilijk ademhalen: zij worden kortademig, ademen ‘piepend’ of moeten hoesten.

Autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die zich kenmerkt door beperkingen in de sociale interactie, communicatie en zich steeds herhalend gedrag.

 

BDD
Body Dismorphic Disorder valt onder de groep somatoforme stoornissen. Somatoforme stoornissen worden gekenmerkt door de aanwezigheid van lichamelijke klachten, die de suggestie wekken van de aanwezigheid van een lichamelijke aandoening, maar die desondanks niet volledig verklaard kunnen worden door een lichamelijke aandoening, door het directe effect van het gebruik van middelen of door een psychische stoornis zoals bijv. een paniek- of angststoornis.

 

Bronchitis
Bronchitis is een ontsteking van het slijmvlies in de luchtwegen (de vertakkingen van de luchtpijp en longblaasjes (bronchiën)). Als de bronchiën ontstoken of geïnfecteerd zijn, wordt er overtollige slijm aangemaakt, waardoor de luchtstroom in en uit de longen beperkt kan worden.

Acute bronchitis
is gewoonlijk een kortdurende ziekte die veelal het gevolg is van een zware kou of een virus en wordt gekarakteriseerd door hoesten met slijm (sputum), pijn midden op de borst, soms koorts en een lichte vorm van kortademigheid.

Chronische bronchitis
wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een slijmveroorzakende hoest gedurende drie maanden per jaar of in twee opeenvolgende jaren zonder dat een onderliggend ziekte de hoest kan verklaren. Mensen met chronische bronchitis hebben ook in uiteenlopende mate ademhalingsmoeilijkheden. Regelmatig hebben deze mensen infecties of ontstekingen in hun longen die hun ademhalingsmoeilijkheden verergeren. Chronische bronchitis kan gepaard gaan met chronische luchtwegobstructie (luchtwegvernauwing).
Chronische bronchitis kan vaak samenhangen met astma of emfyseem en is daarom vaak lastig te onderscheiden van astma en emfyseem.

Burn-out
“Burn-out is een psychologische term voor “opgebrand” zijn als gevolg van langdurige stress (meerdere jaren) door werk en/of privé omstandigheden. Burn-out bestaat uit drie, min of meer samenhangende verschijnselen: uitputting (extreme vermoeidheid), cynisme (afstand hebben van het werk en privé situaties) en verminderde persoonlijke bekwaamheid (minder goed presteren en minder zelfvertrouwen).

Chronische Vermoeidheids Syndroom
CVS is een syndroomdiagnose die eind jaren ’80 werd geïntroduceerd. Het hoofdkenmerk van CVS is inspanningsintolerantie, een relatief geringe inspanning leidt tot uitputting, waarbij het herstel langer dan 24 uur duurt. Omdat CVS een beschrijving van klachten is, kan het voorkomen dat ook niet-ME-patiënten aan de criteria voldoen. Nader medisch onderzoek is daarom altijd gewenst.

 

Depressie
Depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of een zwaar terneergeslagen stemming. Een depressie moet echter aan een aantal vastomlijnde criteria voldoen zoals bijvoorbeeld vastgelegd in het DSM-IV-protocol.

 

Diabetes
Diabetes is een stoornis in de stofwisseling die wordt veroorzaakt door een absoluut of relatief gebrek aan insuline. Insuline is een hormoon dat door het lichaam zelf wordt geproduceerd en ervoor zorgt dat het lichaam glucose uit de voeding als brandstof kan gebruiken. Door de afwezigheid of het gebrek aan insuline is de hoeveelheid glucose in het bloed te hoog; men spreekt bij diabetes dan ook van een verhoogd bloedglucosegehalte. Wanneer de concentratie glucose in het bloed te hoog wordt, is dit meetbaar in de urine. De nieren kunnen de grote hoeveelheid glucose niet meer in het lichaam vasthouden maar scheidt die uit. Aan dit verschijnsel dankt diabetes mellitus zijn naam. Diabetes mellitus betekent “HONINGZOETE DOORSTROOM”.

 

Diabetes type 1 en type 2
Type 1 begint meestal op zeer jonge leeftijd en is het gevolg van een defect waardoor de alvleesklier geen insuline meer aanmaakt.
Type 2 doet zich bijna altijd op wat latere leeftijd voor (ouderdomsdiabetes). Bij deze vorm van diabetes is het lichaam ongevoelig geworden voor de werking van insuline en werkt de alvleesklier meestal nog wel, maar onvoldoende. De meeste mensen met diabetes type 2 Kampen of hebben geruime tijd met overgewicht gekampt. Bij beide vormen van diabetes ontstaan belangrijke veranderingen in de koolhydraat-, eiwit- en vetstofwisseling. Op de lange duur kan hierdoor de functie van verschillende organen zoals o.a.de ogen, de nieren, de zenuwen, het hart en de bloedvaten ernstig verslechteren.

 

Fibromyalgie
Fibromyalgie wordt vaak geclassificeerd als een reumatische spieraandoening, omdat het een van de meest voorkomende symptomen bij fibromyalgie-patiënten de chronische pijnlijke spieren zijn. De spierpijn wordt doorgaans heviger na inactiviteit of blootstelling aan koude. Het syndroom gaat vaak gepaard met verschillende algemene klachten zoals slaapstoornissen, moeheid, spierstijfheid en hoofdpijn.

 

HoogSensitiefPersoon
Hoogsensitief persoon (afgekort HSP), is een persoon die een gevoeliger zenuwstelsel heeft dan gemiddeld. HSP’s zijn gevoeliger voor het opnemen van indrukken via hun zintuigen, nemen zij subtieler nuances waar. Een HSP kan ook snel ontroerd raken, bijvoorbeeld door kunst en muziek.

 

Persoonlijke Ontwikkeling
Persoonlijke Ontwikkeling is er op gericht om het beste uit jezelf te halen. Om beter gebruik te maken van alle mogelijkheden, energie en kwaliteiten die je in je hebt. Individuele begeleiding en bewustwording.

 

Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen behoren tot de psychische aandoeningen. Het zijn langdurige patronen in gedachten, visie en gedrag die afwijken van wat in de betreffende cultuur als normaal wordt ervaren.

 

Posttraumatische stressstoornis
Posttraumatische stressstoornis (PTSS) is een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit.

 

Quarterlife crisis
De quarterlife crisis (dertigersdip) is een identiteitscrisis bij jonge volwassenen tussen de 20 en 35 jaar oud. Quarterlifer’s worstelen, net als mensen in de midlife, met filosofische levens- en zingevingsvraagstukken (‘waartoe doet dit alles?’).

 

Relatieproblemen
Relatieproblemen bij hulp tussen partners die het er samen over eens zijn dat er echt sprake is van een ernstig probleem waarvoor geen oplossing is. Het is hierbij absoluut nodig dat beide partners naar de oplossing willen zoeken.
Reuma
Reuma is een chronische ontsteking van de gewrichten, omdat het lichaam het eigen kraakbeen aanvalt. Reuma gaat gepaard met pijn, roodheid en bewegingsbeperking van de gewrichten en is een zogenaamde auto-immuunziekte, vergelijkbaar met de darmziekte crohn en colitis ulcerosa, maar dan van de gewrichten.

Rouw en verliesverwerking

Rouw en verliesverwerking is gericht op nabestaanden, zoals de partner, de ouders of de kinderen. Zij worden niet alleen overweldigd door verdriet, maar ook door gevoelens van verbijstering, ongeloof of woede.

 

RSI
Repetitive Strain Injury (RSI) is een verzamelnaam voor allerlei spierklachten die het gevolg kunnen zijn van langdurige herhaaldelijke bewegingen die op zich niet inspannend lijken. Mensen met verhoogde stress en weinig sociale steun lopen een verhoogd risico.

 

Slaapstoornissen
Een slaapstoornis is een stoornis in het slaappatroon van een persoon. Iedereen slaap wel eens slecht door een spannende of drukke dag in het vooruitzicht. Eén of twee nachten slecht slapen is niet zo heel erg. Anders wordt het als iemand élke nacht slecht slaap en het twee uur ziet worden en elke ochtend doodmoe uit bed stapt. Dan kan er sprake zijn van een slaapstoornis.

 

Stervensbegeleiding
Stervensbegeleiding of er op één of andere manier mee te maken krijgen.

 

Stress
Stress is een verstoord evenwicht tussen de (individuele) draagkracht van de werknemer en de draaglast die het bedrijf zijn personeel oplegt. Wanneer men een teveel aan stress voor een langere tijd ondervindt, en er is geen tijd voor herstel, kan men hiervan ziek worden.

 

Tinnitus
Tinnitus is een beperkende aandoening die kan leiden tot depressie, angst, slaap – en concentratiestoornissen. Tinnitus kan ertoe leiden dat iemand zich uit sociale contacten terugtrekt. Wie werkt heeft vaak meer pauzes nodig, kiest andere taken, werkt trager of wil zelfs stoppen met werken. Veel mensen met tinnitus ondervinden de nadelige invloed van stress en vermoeidheid.

 

Whiplash
Whiplash ontstaat door een extreme beweging zoals bij een autoongeluk waarbij wervels en spieren in korte tijd extreem gebogen en uitgerekt raken. Kleine bloedingen en zwellingen kunnen het gevolg zijn. Verschijnselen kunnen lijken op burnout zoals duizelingen, evenwichtsproblemen, concentratiestoornissen, niet tegen veel drukte kunnen, energieverlies en vermoeidheid