Over ons

Even voorstellen
Mijn naam is Jacques Teunissen, ik ben werkzaam als holistisch A therapeut, counselor, consultant en docent. Ik ben aangesloten bij de NVGN (www.nvgn.nl) als Geestelijk Genezer lidnr. A 0141118, de RING, reg.nr. 96-1204.10­873 www.ringregister.nl en het Gilde van Dhanvantari therapeuten (www.dhanvantaritherapeuten.nl) als Ayurvedisch practitioner.
Mijn zorgverleningsnr. voor ziektekostenvergoeding is 90028597 en AGB praktijkcode 90(0)07521.

Alle leden die zijn aangesloten bij de NVGN vallen onder het klacht- en tuchtrecht van de RING. De brochures hierover zijn in te zien in het therapeuticum. De NVGN, RING en de Consumentenbond toetsen ons steekproefsgewijs.

Het Therapeutisch Centrum Dhanvantari is door mij opgezet in 1990. Binnen de Stg. Educatie Dhanvantari ben ik werkzaam als docent in diverse holistische disciplines.

Als je ziek bent, wat dan?
Bij een disbalans van de mens reageert het lichaam op het binnendringen van wezensvreemde organismen en vergiften met zich ziek voelen. We kennen tevens ziekten met psychosomatische oorzaak. Bij chronische ziektes is er sprake van een permanente disbalans waardoor het immuunsysteem het laat afweten. Ziek zijn is af en toe toch heel gezond. Het wijst er op dat onze afweer naar behoren werkt en dat wij flexibel genoeg zijn om te kunnen veranderen. Iedere levensfase heeft zijn eigen ziektes en die geven de mogelijkheid tot innerlijke groei, denk maar aan kinderziektes. Hierbij valt het ‘t sterkst op dat je bij iedere ziekte wat meer incarneert. Naarmate we ouder worden verzwakt ons lichaam. Er ontstaat dan meer ruimte en noodzaak om geestelijk te verdiepen.

Therapieën die worden toegepast
Het doel van mijn werk als therapeut en counselor is om mensen te helpen hun geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen vanuit een holistisch mensbeeld. Met holistisch bedoel ik, dat ik de mens zie als één geheel, Ziel, Geest en Lichaam. Mijn werkwijze beslaat een aantal gebieden. Ik werk met energieoverdracht en Indiase natuurgeneeskunde Ayurveda. Deze energie komt, naar ik aanneem, niet uit mij voort maar uit een Hogere Bron. Ik probeer hiervoor tussenpersoon te zijn. Deze hogere energie doorvaart alles wat leeft. Bij deze energieoverdracht pas ik ook chakra en auraheling toe. Ieder levend wezen bestaat uit een bundeling van verschillende energietrillingen en is daarmee omgeven. Voor mij is dit waar te nemen en te beïnvloeden. Verder maak ik gebruik van natuurgeneeskundige inzichten en middelen. Ook geef ik counseling en coaching i.v.m. levensvraagstukken in combinatie met paragnostiek en regressie.

Het verloop van een behandeling
Allereerst vindt er een intakegesprek (anamnese) plaats. Dit gebeurt voor een deel via indrukken vanuit helder voelen, weten en zien en volgens Ayurvedische inzichten. Voor behandeling kan gekozen worden uit: o.a. energieoverdracht, counseling, Ayurvedische behandelvormen, Cranio sacraal therapie en Kinesiologie. Na het opstellen van een behandelplan met de cliënt begin ik met de behandeling.

Consult
Afspraken voor een intakegesprek en/of consult kunnen telefonisch worden gemaakt: Voor afspraken van maandag t/m vrijdag kunt u bellen van 8.00 uur tot 9.00 uur en van 17.00 uur tot 18.00 uur. Tel.nr: 010-2847818. Tijdens de consulten is mogelijkerwijs een collega/stagiaire aanwezig van een van de opleidingsinstituten. Dit alleen na uw uitdrukkelijke toestemming.

Tarieven en vergoeding
Het tarief wordt jaarlijks door de RING vastgesteld en bedraagt momenteel voor een A therapeut € 45,- per consult van een half uur . Dit is inclusief 19 % btw. Omdat ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NVGN en de RING (therapeutenregistratie) worden mijn consulten vergoed door ruim 30 ziektekostenverzekeraars. Deze ziektekostenverzekeraars vergoeden afhankelijk van uw verzekering gedeeltelijk of geheel de consulten die door beroepsleden worden gegeven.

De Ayurvedische natuurgeneeskundige therapieën worden apart berekend. De vergoeding die door de ziektekostenverzekeraars hiervoor worden gegeven zijn afhankelijk van de door u afgesloten aanvullende verzekering.

Jaarlijks (meestal in januari) heeft u de mogelijkheid om over te stappen naar een verzekeraar die een zgn. alternatief pakket aanbiedt.  Verder kunt u een lijst raadplegen van deze aanvullende pakketten. Bij twijfel kunt u het best even informeren bij uw huidige of toekomstige verzekeraar.