Consultancy en counseling

Na zo’n 30 jaar werkervaring kun je spreken van specialisaties. De leukste dossiers zijn die waar je goed in bent. Bijvoorbeeld het opsporen van gebreken binnen mensen, machines, een gebouw of omliggend terrein. Aan de hand van een foto en/of bezoek aan een locatie kun je komen tot een advies of aanwijzingen geven via je invoelende kwaliteiten om zodoende de verborgen gebreken van een persoon, terrein of pand aan te pakken. Sterker nog er kan vaak reiniging of zelfs genezing tot stand komen van de energetische lagen bij een persoon of op zo’n project. Denk hierbij aan de geopatische belasting waar mens of dier last van hebben bijvoorbeeld binnen ruimten en in de directe leefomgeving.
Ik kwam er achter dat ik hiervoor aanleg had doordat een makelaar regelmatig belde met vragen over hemzelf. Ook stelde hij vragen aan de hand van foto’s van de percelen waar hij oog op had. De meeste lagen in Frankrijk. Ik stond versteld van de accuratesse van de aanwijzingen die ik zo mocht geven.

De meer persoonlijke vragen van hem en andere cliënten lagen in de sfeer van levensvraagstukken. Zingeving werd hierdoor steeds belangrijker in mijn hulpverlening en daarom besloot ik om een opleiding te gaan volgen voor levensbeschouwelijk counselen die aan de EFA te Amsterdam als onderdeel van het pastoraalwerk wordt gegeven. Heel lang hield ik het daar niet uit. Ik was al sterk gevormd door eerdere levenservaringen. Bovendien vond ik er alleen Christelijke theologie. Ik was meer op zoek naar de raakvlakken tussen alle theologische en esoterische stromingen. Dit heeft geleid tot een lesmodule waarin ik de opgedane inzichten gestructureerd aanbied. Wellicht is dit interessant voor u om kennis van te nemen